གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ། (Ebook)


དུས་དེབ་ཕབ་ལེན།


གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ།
བློ་གསལ་དོན་གྲུབ། (ed.) Dehradun: གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་།, 2017. ཤོག་གྲངས། 142
གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ། (Ebook) གོང་དཀར་ཚེ་སྒྲུབ་ལྷ་ཁང་གི་རིག་སྦྱོར་འཛིན་གྲྭའི་སློབ་དེབ། (Ebook) Reviewed by Chodung Karpo on 8:42 AM Rating: 5